/ Legislaţie / Ordine ale Ministerului  

Dispoziţii 2010

Dispoziţie nr. 03 din 12.01.2010 cu privire la distribuirea calculatoarelor
Dispoziţie nr. 05 din 14.01.2010 despre instituirea grupului de evaluare a mersului lucrărilor de reconstrucţie a blocului terapie intensivă a IMSP SCBI "Toma Ciorbă" în cadrul proiectului Băncii Mondiale
Dispoziţie nr. 06 din 15.01.2010 cu privire la distribuirea materialelor consumabile pentru serviciul de sînge
Dispoziţie nr. 25 din 22.01.2010 Cu privire la coordonarea efectuarii studiului de fezabilitate privind dezvoltarea serviciilor de sanatate mintala
Dispoziţie nr. 63d din 18.02.2010 Cu privire la desfasurarea cursurilor de instruire pentru medici ftiziopneumologi
Dispoziţie nr. 68d din 22.02.2010 Cu privire la repartizarea gratuita a testelor OraQuick HIV 1/2 de tip "rapid"
Dispoziţie nr. 72d din 23.02.2010 Cu privire la convocarea seminarului republican " Privind activitatea serviciului narcologic in 2009, evaluare si perspectiva pentru anul 2010"
Dispoziţie nr. 74d din 23.02.2010 Cu privire la modificarea dispozitiei Ministerului Sanatatii nr. 300d din 14 mai 2009 Cu privire la efectuarea supravegherii infectiei HIV/SIDA de generatia a doua
Dispoziţie nr.196d din 03.05.2010 despre prezentarea comisiilor medico-militare raionale a recruţilor apreciaţi inapţi pentru serviciul militar
Dispoziţie nr. 197 din 03.05.2010 Privind fortificarea măsurilor de control al poliomelitei în scopul menţinerii statutului ţării ca liberă de poliomelită
Dispoziţie nr. 206-d din 06.05.2010 cu privire la desfăşurarea atelierului de lucru pentru evaluarea proectelor Fondului Global şi a Programemlor Naţionale de control şi profilaxie a Tuberculozei şi HIV/SIDA/ITS
Dispoziţie nr.243-d din 25.05.2010 cu privire la cursurile de instruire.
Dispoziţie nr. 269-d din 07.06.2010 cu privire la repartizarea gratuită suplimentară a Ghidului naţional de tratament şi îngrijiri în infecţia HIV şi SIDA
Dispoziţie nr. 275-d din 14.06.10 cu privire la Algoritmul de testare a Sângelui donat la depistarea anticorpilor anti Treponema Palidum
Dispoziţie nr. 281-d din 17.06.2010 cu privire la şedinţa grupurilor tehnice de lucru în tratament şi îngrijiri pentru persoanele care trăiesc cu HIV şi grupuri vulnerabile
Dispoziţie nr.287-d din 18.06.2010 Cu privire la acţiunile medico-sanitare în perioada caniculară
Dispoziţie nr. 297-d din 24.06.2010 cu privire la atelierul de lucru în scopul elaborării Programului Naţional de Control al Tuberculozei pentru anii 2011-2015
Dispoziţie nr. 330-d din 09.07.2010 cu privire la examinarea sîngelui de donator
Dispoziţie nr. 313-d din 02.07.2010 Cu privire la distribuirea aparatelor auditive
Dispoziţie nr. 315-d din 02.07.2010 cu privire la desfăşurarea Studiului de prevalenţă a hepatitelor virale B,C şi HIV în rândul lucrătorilor medicali, care efectuează manipulaţii invazive în Republica Moldova
Dispozitie Nr. 331-d din 08.07.2010 Cu privire la organizarea asistentei medicale populatiei din localitatile care au suferit de pe urma inundatiei
Dispoziţie nr. 336-d din 13.07.2010 cu privire la coordonarea acţiunilor de asistenţă medicală în teritoriile inundate
Dispoziţie nr. 341-d din 15.07.2010 cu privire la organizarea măsurilor în perioada caniculară
Dispoziţie nr. 364-d din 27.07.2010 cu privire la transmiterea unor Programe naţionale/sectoriale de sănătate
Dispoziţie nr. 366-d din 28.07.2010 Cu privire la distribuirea reactivelor, containerelor,veselei şi altor suplimente de laborator
Dispoziţie nr. 385-d din 06.08.2010 cu privire la organizarea atelierului de lucru
Dispoziţie nr. 392-d din 13.08.2010 Cu privire la distribuirea preparatelor medicamentoase procurate centralizat
Dispoziţie nr. 388-d din 11.08.10 Cu privire la distribuirea preparatelor antidiabetice procurate centralizat
Dispoziţie nr. 393-d din 13.08.2010 Cu privire la distribuirea preparatelor opioide procurate centralizat
Dispoziţie nr. 394-d din 13.08.2010 Cu privire la distribuirea preparatelor analgezice procurate centralizat
Dispoziţie nr. 395-d din 13.08.2010 Cu privire la distribuirea preparatelor medicamentoase procurate centralizat
Dispoziţie nr. 396-d din 13.08.2010 Cu privire la distribuirea preparatelor psihotrope procurate centralizat
Dispoziţia nr. 400-d din 17.08.10 Cu privire la distribuirea preparatelor medicamentoase procurate centralizat
Dispoziţia nr. 411-d din 21.08.10 Despre modificarea şi completarea dispoziţiei nr. 395 din 13.08.10
Dispoziţie nr. 422-d din 26.08.10 Cu privire la distribuirea preparatelor medicamentoase procurate centralizat
Dispoziţia nr. 431-d din 6.09.10 Cu privire la distribuirea preparatelor psihotrope procurate centralizat
Dispoziţia nr. 432-d din 6.09.10 Cu privire la distribuirea preparatelor psihotrope procurate centralizat
Dispoziţia nr.441-d din 08.09.2010 Cu privire la desfăşurarea cursurilor de instruire avansată "Managementul medicamentelor antituberculoase"
Dispoziţia nr. 444-d din 13.09.10 Cu privire la distribuirea preparatelor medicamentoase procurate centralizat
Dispoziţia nr. 447-d din 14.09.10 Cu privire la distribuirea preparatelor antidiabetice procurate centralizat
Dispoziţia nr. 450-d din 14.09.10 Cu privire la instruirea formatorilor
Dispoziţia nr. 452-d din 15.09.10 Cu privire la distribuirea preparatelor antidiabetice injectabile procurate centralizat
Dispoziţia nr. 453-d din 15.09.10 Cu privire la distribuirea preparatelor antidiabetice procurate centralizat
Dispoziţia nr. 454-d din 15.09.10 Cu privire la distribuirea preparatelor analgezice procurate centralizat
Dispoziţie nr. 475-d din 22.09.10 Cu privire la distribuirea preparatelor medicamentoase procurate centralizat
Dispoziţie nr. 482-d din 27.09.10 Cu privire la distribuirea preparatelor medicamentoase procurate centralizat
Dispoziţie nr. 490-d din 01.10.2010 Cu privire la organizarea misiunii GLC pentru evaluarea Programului de control şi profilaxie al tuberculozei
Dispoziţie nr. 497-d din 06.10.10 Cu privire la distribuirea preparatelor antidiabetice procurate centralizat
Dispoziţie nr. 498 -d din 07.10.10 Cu privire la executarea prevederilor HG nr. 904 din 24.09.10
Dispoziţie nr. 501-d din 08.10.10 Cu privire la distribuirea preparatelor antidiabetice procurate centralizat
Dispoziţie nr. 509-d din 12.10.10 Cu privire la distribuirea preparatelor psihotrope procurate centralizat
Dispoziţie nr. 512-d din 15.10.10 Cu privire la distribuirea materialelor de consum si pieselor de schimb pentru dializa procurate centralizat
Dispoziţie nr. 513-d din 15.10.10 Cu privire la distribuirea preparatelor opioide procurate centralizat
Dispoziţie nr. 514-d din 15.10.10 Cu privire la distribuirea preparatelor analgezice procurate centralizat
Dispoziţie nr. 526-d din 26.10.10 Cu privire la distribuirea preparatelor medicamentoase procurate centralizat
Dispoziţie nr. 532-d din 28.10.10 cu privire la distribuirea preparatelor psihotrope procurate centralizat
Dispoziţie nr. 533-d din 28.10.10 cu privire la distribuirea preparatelor analgezice procurate centralizat
Dispoziţie nr. 534-d din 28.10.10 Cu privire la distribuirea preparatelor opioide procurate centralizat
Dispoziţie nr.552-d din 05.11.2010 Cu privire la distribuirea preparatelor medicamentoase procurate centralizat
Dispoziţia nr. 554 din 08.11.2010 Cu privire la organizarea cursurilor de instruire a personalului implicat în procesarea datelor pentru Sistemele de Monitorizare şi Evaluare ale Tuberculozei ,HIV/SIDA şi ITS în Republica Moldova
Dispoziţie nr. 575-d din 22.11.10 Despre distribuirea peliculei radiologice
Dispoziţie nr.577-d din 23.11.10 Cu privire la distribuirea preparatelor psihotrope procurate centralizat
Dispoziţie nr. 584-d din 29.11.10 Cu privire la distribuirea preparatelor psihotrope procurate centralizat
Dispoziţie nr. .585-d din 29.11.10 Cu privire la instruirea formatorilor
Dispoziţie nr. 612-d din 24.12.10 Cu privire la distribuirea preparatelor analgezice procurate centralizat
Dispoziţie nr. 624-d din 30.12.2010 Cu privire la distribuirea preparatelor antidiabetice procurate centralizat
Dispoziţie nr. 611-d din 22.12.2010 Cu privire la organizarea accesului la asistenţă medicală


Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova