/ Serviciul de presă  

Misiunea Băncii Mondiale şi Ministerul Sănătăţii planifică un nou proiect în sistemul de sănătate

În perioada 22-30 aprilie curent, misiunea Băncii Mondiale de identificare a noului proiect condusă de dl Son-Nam Nguyen, specialist superior în sănătate, a întreprins o primă vizită în Republica Moldova. Acest lucru se datorează progresului semnificativ înregistrat de Ministerul Sănătății în implementarea Proiectelor finanţate de partenerii internaţionali de dezvoltare fără crearea unei unităţi de implementare separate.

În cadrul vizitei, echipa Băncii Mondiale a discutat cu principalii actori din sistemul de sănătate despre oportunitatea de dezvoltare şi obiectivele principale pentru planificarea unui nou proiect în sistemul de sănătate, începând cu anul 2014, care va fi finanţat de Banca Mondială în baza indicatorilor de performanță pe care le va obţine Republica Moldova în acest domeniu.

Banca Mondială a confirmat încrederea sa în rezultatele pozitive ale procesului de modernizare şi eficientizare a sistemului de sănătate, demarat şi condus de Ministerul Sănătăţii în colaborare cu autorităţile publice centrale şi locale, cu partenerii internaţionali de dezvoltare şi instituţiile din subordine.

Este pentru a doua oară când Banca Mondială va implementa un asemenea proiect la nivel mondial în domeniul sănătăţii, fiind axat pe capacităţile şi efortul Ministerului Sănătăţii de a atinge anumiţi indicatori de performanţă şi, în rezultat, atragerea surselor financiare suplimentare celor alocate din bugetul de stat.

Misiunea de identificare sus-menţionată a conlucrat cu misiunea Băncii Mondiale de evaluare a progresului în implementarea de către Ministerul Sănătăţii a Proiectului "Servicii de Sănătate și Asistență Socială (SSAS)", condusă de dl Paolo Carlo Belli, lider de sector dezvoltare umană din Ucraina, Belorus şi Moldova şi a apreciat progresul realizat în implementarea acestui proiect, planificat pentru perioada septembrie 2007 - august 2014, de către Ministerul Sănătăţii fără crearea unei unități separate de implementare a proiectelor.

În cadrul acestui proiect, implementat în conformitate cu procedurile Băncii Mondiale, au fost deja contractate 96% din sursele financiare alocate pentru Ministerul Sănătăţii, fiind debursate peste 73% pentru activităţi de: implementarea Conturilor Naţionale în Sănătate; dezvoltarea parteneriatelor public-private; implementarea documentelor de politici în domeniul resurselor umane şi armonizarea legislaţiei din domeniul sănătăţii la „acquis communautaire"; mărirea ratei de acoperire a populaţiei cu asigurări obligatorii de asistenţă medicală; implementarea noului sistem de plată a spitalelor a în baza complexităţii cazurilor tratate; îmbunătăţirea curriculei universitare de formare a rezidenţilor în medicină de familie, etc.

De menționat că ultimele misiuni de evaluare ale Băncii Mondiale au apreciat şi au confirmat rezultatele implementării proiectului dat ca fiind la nivelul celor planificate. Anume această apreciere a permis inițierea identificării şi consultărilor pentru un nou proiect finanţat de Banca Mondială în sistemul de sănătate începând cu anul viitor.

Materialele elaborate în cadrul Proiectului SSAS sunt plasate pe pagina electronică a Ministerului Sănătăţii: http://ms.gov.md/public/international/AsistentaOficiala/comics/Multilaterali23/comic.2/2009.1/assis/
 
 Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova